Kurzy potápění

Kurz potápění pro začátečníky - kvalifikace CMAS P1

 Úvodní kurz potápění v systému CMAS. Absolvent kurzu potápění získá celosvětově platný průkaz CMAS P* (potápěč s jednou hvězdou), který mu umožní rekreační potápění do hloubky 20 m u nás i v zahraničí.

Podmínky přijetí do kurzu potápění:
- minimální věk 14 let (do 18 let souhlas rodičů)
- dobrý zdravotní stav (vyplněný formulář od lékaře)
- základní plavecké schopnosti (schopnost uplavat 200 metrů)

Rozsah kurzu potápění:
- 5 teoretických lekcí (základní znalosti fyziky, fyziologie, vodního prostředí a prevence nehod
- 5 praktických lekcí v bazénu
- praktický výcvik na otevřené vodě (procvičování používání výstroje v reálných
podmínkách v hloubce 5 - 20 metrů)

Cena: 7500 Kč 

V ceně je zahrnuto: teoretická a praktická příprava na bazénu, učebnice, výstroj a plnění potápěčských lahví v průběhu výcviku, závěrečné zkoušky

V ceně není zahrnuto:  doprava na místo praktického výcviku, náklady spojené s pobytem v místě výcviku, ponory na otevřené vodě

Kurz potápění pro - kvalifikace CMAS P2

Kvalifikace pro pokročilé potápění se vzduchovým dýchacím přístrojem do hloubky max. 40 metrů opravňující mj. k potápění v noci, za snížené viditelnosti apod. Naučíte se navigaci pod vodou, účinné záchraně a dopomoci partnerům, důkladně se seznámíte s dekompresní teorií a jejím použitím v praxi. 

Cena: 4000 Kč

V ceně je zahrnuto: teoretická a praktická příprava na bazénu, učebnice, výstroj a plnění potápěčských lahví v průběhu výcviku, závěrečné zkoušky

V ceně není zahrnuto: doprava na místo praktického výcviku, náklady spojené s pobytem v místě výcviku, ponory na otevřené vodě

Kurz potápění pro - kvalifikace CMAS P3 

Nejvyšší potápěčská kvalifikace pro zkušené potápěče se vzduchovým přístrojem. Předstupeň pro zájemce o instruktorskou činnost. Zahrnuje široké spektrum teoretických vědomostí i praktických dovedností od plnění přístrojů vysokotlakým kompresorem, přes ovládání malého plavidla až po organizování potápěčských akcí a vedení potápěčských skupin pod vodou.

Cena: 5000 Kč

V ceně je zahrnuto: teoretická a praktická příprava na bazénu, učebnice, výstroj a plnění potápěčských lahví v průběhu výcviku, závěrečné zkoušky

V ceně není zahrnuto: doprava na místo praktického výcviku, náklady spojené s pobytem v místě výcviku, ponory na otevřené vodě

DAN Oxygen Provider - poskytovatel kyslíku

Kurz první pomoci s použitím kyslíku při potápěčských nehodách. Je určen pro rekreační potápěče a cílem je aby tito uměli rozpoznat akutní stavy ohrožující zdraví (život) spojené s potápěním a uměli poskytnout první pomoc s použitím kyslíku do doby příjezdu kvalifikované lékařské pomoci nebo během transportu postiženého do nejbližšího zdravotnického zařízení. 

Cena: 1000 Kč